Bruno – Y Peiriant Darllen

HYBLYGRWYDD AC ANSAWDD DIDERFYN

Cyswllt Darllen mwy

Y genhadaeth

Ein cenhadaeth yw cynhyrchu cymhorthion technegol o ansawdd uchel seiliedig ar TG, datrys problemau hygyrchedd yn y sector cyhoeddus a gofod preifat, arallgyfeirio argaeledd ffynonellau gwybodaeth, dileu’r bwlch gwybodaeth ac allgáu cymdeithasol, a darparu addysg gynhwysol a dysgu gydol oes i bobl ag anabledd gweledol neu dyslecsia.

Bysellau swyddogaeth

Mae pedair bysell swyddogaeth yn darparu rhyngwyneb gweithredu cyfeillgar hyd yn oed i bobl heb sgiliau cyfrifiadurol. Mewn defnydd bob dydd gellir adnabod y labeli adnabod cyffyrddol yn glir ac yn reddfol, sy’n golygu nad oes rhaid i’r defnyddiwr ddyfalu ymhellach.

Gorchmynion a gefnogir gan fysellau swyddogaeth:

  • sganio swp ar gyfer dwsinau o dudalennau i’w prosesu yn ystod un sesiwn gwaith
  • cydnabod testun
  • newid iaith / llais
  • llywio testun ar draws tudalen gyfredol a sgrolio er bod y dudalen gyfan yn neidio tudalen ar y dudalen
  • addasiadau cyflymder ailchwarae
  • allforio ffeiliau mp3 sain i HumanWare Victor Reader Stream
  • allforio ffeil mp3 sain i storfa symudadwy USB

NODWEDDION UNIGRYW

ARWEINYDD I’R TEULU

Hawdd i'w ddefnyddio

Mae panel rheoli Bruno yn cynnwys dim ond 4 bysell swyddogaeth gyda labeli adnabod cyffyrddol unigryw. Yn dibynnu ar eich tasg, mae'r botymau hyn yn gwasanaethu’n ddibynadwy i bawb, hyd yn oed heb sgiliau cyfrifiadurol. Mae bysellau swyddogaeth yn darparu ymarferoldeb ar 2 lefel. Mae'r un cyntaf ar gyfer tasgau sylfaenol - sganio, darllen, addasu cyflymder a llywio sylfaenol ar draws y testun. Mae'r ail lefel yn cynnwys cyfuniadau allweddi ar gyfer llywio testunau’n uwch ar draws y tudalennau wedi’u sganio ac allforio ffeiliau sain.

Dewis iaith hyblyg

O'r cychwyn cyntaf, mae pensaernïaeth meddalwedd Bruno wedi'i adeiladu i ddarparu gweithdrefn gyfforddus i ddarparu lleoli heb bryder ar gyfer llawer o ieithoedd ledled y Byd – Lithwaneg, Pwyleg, Swedeg, Isalmaeneg, Rwseg a llawer eraill, wrth gwrs, yn ogystal â’r ieithoedd y gofynnir amdanyn nhw’n draddodiadol, sef Almaeneg, Saesneg, Ffrangeg a Sbaeneg.

MP3 ar gyfer cipio

Cyn gynted â bod tudalennau wedi'u sganio'n cael eu prosesu, gallwch chi gadw’r testun cydnabyddedig mewn fformat ffeil mp3 sain i unrhyw gyfryngau symudadwy USB 2.0/3.0 sy'n gydnaws ag Windows

Trawsgydweddoldeb allanol

Bruno yw'r unig ddyfais sy’n darparu cydweddoldeb â'r chwaraewr enwog cyfryngau a ddelir â llaw HumanWare Victor Reader Stream. Yn wir, ni fu allforio uniongyrchol o sain mp3 i mewn i system ffeiliau'r chwaraewr poblogaidd hwn erioed mor hawdd.

Datrysiad caledwedd wedi’i batentu

Bruno yw'r unig beiriant darllen, sy'n cynnwys Technoleg SEE™ (Elfen Ddiddymu Cysgodion) patent dan ystyriaeth. Mae technoleg SEE™ yn darparu delweddau heb afluniad a chysgodion o fewn 2mm o feingefn y llyfr. Y drafferth fwyaf yw llyfrau clawr papur meddal. Mae pawb yn cytuno bod ansawdd delweddau wedi'i sganio'n well yn arwain at gywirdeb uwch wrth gydnabod testun. Mae Bruno yn golygu darllen, nid dyfalu!

CYSYLLTU Â NI

 

Partner

Kirchholm Electronics, SIA

Kaļķu iela 7, Rīga
Latvija, LV-1050
Tel.: +371 66917171
E-mail: info@brunoware.eu

Ieithoedd a lleisiau o’ch dewis

Latvian
Lithuanian
Estonian
German
Norwegian
Russian
Spanish
Icelandic
Swedish
Danish
Polish
Italian
Turkish
French
Japanese
Romanian
Dutch
Portuguese
Welsh